MENU

Luật EB-5 mới kích thích đầu tư ở khu vực nông thôn như thế nào

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Houston EB5 và là Thành viên Hội đồng Forbes, Roberto Contreras nêu bật những lợi ích bắt nguồn từ Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5, được Quốc hội thông qua vào năm 2022. Trong số đó có các ưu tiên xử lý, dành riêng thị thực, đầu tư vào nông thôn và các cân nhắc khác .

Đọc toàn bộ bài viết ở đây