en English
en English

Đầu tư ngay để điều chỉnh trạng thái và nhận giấy phép lao động (EAD) và giấy phép du lịch trong vòng 60 ngày

MENU

CÔNG TRÌNH SỨ HIỆN ĐẠI

Giới thiệu chung

Moderno Porcelain Works là doanh nghiệp hoạt động thành công nhất để cung cấp các cơ hội đầu tư EB-5 trong ngành.

Moderno chuyên sản xuất và lắp đặt các tấm sứ định dạng siêu sang trọng trong thị trường dân dụng và thương mại. Là công ty duy nhất ở Bắc Mỹ sử dụng máy móc chế tạo hiện đại và quy trình lắp đặt độc quyền, Moderno chuyên dụng 100% sứ.

Houston EB5 đã chọn cung cấp một Đầu tư thị thực EB-5 trong Moderno vì một số lý do chiến lược bao gồm khả năng cung cấp các kết quả có thể lặp lại, có thể dự đoán được. Moderno có một mô hình kinh doanh trưởng thành với một số tài khoản nhà xây dựng và bán lẻ lớn để phục vụ. 

Chi tiết đầu tư EB-5
  • Mỗi vị trí tạo ra 120 việc làm (trực tiếp và gián tiếp) 
  • Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) – 10% dành riêng cho thị thực
  • $ 3,000,000 tổng chi phí dự án (mỗi vị trí)
  • Mức tăng nhỏ và có thể quản lý với 3-4 nhà đầu tư cho mỗi vị trí 
Vị trí dịch vụ hiện tại

Có trụ sở chính tại Houston, Texas, Moderno đã mở rộng đến các địa điểm ở Miami, Central Texas, Twin Cities, Dallas, San Diego, Los Angeles, Sacramento, Orlando, Tampa, Denver, Phoenix, Nashville và gần đây nhất là Atlanta. 

Trang web công ty

VIDEO DỰ ÁN

Chạy Video

Liên hệ với Houston EB5