Clickcease

Đầu tư ngay để điều chỉnh trạng thái và nhận giấy phép lao động (EAD) và giấy phép du lịch trong vòng 60 ngày

MENU

Tài liệu cần thiết

Khi nộp đơn xin Thị thực EB-5, có một số biểu mẫu cần được nộp cho USCIS để đạt được tình trạng thường trú nhân. Trang này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình EB-5 và các mốc quan trọng khác nhau trên con đường đạt được quyền thường trú tại Hoa Kỳ.

MẪU I-526E, ĐƠN NHẬP CƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRUNG TÂM KHU VỰC

Sau khi chọn một dự án EB-5 và chuyển tiền đầu tư vào tài khoản ký quỹ, người nộp đơn EB-5 đủ điều kiện nộp đơn I-526E để xin cư trú có điều kiện cho USCIS. Thông tin được gửi trong đơn I-526E bao gồm Tài liệu Đầu tư, Cá nhân và Tài chính.

1

HỒ SƠ ĐẦU TƯ*

2

TÀI LIỆU CÁ NHÂN

3

GIẤY TỜ TÀI CHÍNH**

Bản dịch

Bất kỳ tài liệu nào có tiếng nước ngoài được nộp cho USCIS phải kèm theo bản dịch tiếng Anh đầy đủ được người dịch chứng nhận là hoàn chỉnh và chính xác và người dịch xác nhận rằng họ có đủ năng lực để dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Anh.

Bản sao

Trừ khi một tài liệu gốc được yêu cầu cụ thể để nộp đơn hoặc đơn thỉnh cầu, bạn có thể nộp bản sao dễ đọc. Các tài liệu gốc đã nộp sẽ vẫn là một phần của hồ sơ, ngay cả khi việc nộp đó không được yêu cầu.

MẪU I-829, KIẾN NGHỊ XÓA ĐIỀU KIỆN*

Ba tháng trước khi tình trạng cư trú có điều kiện của bạn hết hạn, luật sư di trú của bạn sẽ nộp đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện trên thẻ xanh của bạn. Bằng cách cung cấp tài liệu hỗ trợ được liệt kê bên dưới, USCIS sẽ có lý do để chấp thuận đơn yêu cầu của bạn và loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh của bạn, từ đó cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

*Tài liệu sẽ được EB5 Houston cung cấp cho luật sư

LƯU Ý Vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của bạn có thể được nhập cảnh vào Hoa Kỳ cùng với bạn trong thời hạn hai năm có điều kiện. Nếu đơn I-829 của bạn để loại bỏ các điều kiện được chấp thuận, thì các điều kiện đó cũng sẽ được loại bỏ khỏi tình trạng Thẻ xanh của vợ/chồng và con cái của bạn.