en English
en English

MENU

Lợi ích đầu tư

Nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi như các cư dân Hoa Kỳ khác và nhà đầu tư có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ sau 5 năm. Xem tất cả các lợi ích của nhà đầu tư bên dưới.

LỢI ÍCH

YÊU CẦU TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Cảm ơn bạn đã yêu cầu một cuộc gặp với Houston EB5. Chúng tôi tư vấn cho các khách hàng đang đánh giá các khoản đầu tư dẫn đến cư trú tại Hoa Kỳ như Chương trình EB-5, thị thực nhà đầu tư E-2 có thể gia hạn hoặc EB-5 Plus (sản phẩm duy nhất của chúng tôi sử dụng cả EB-5 và E-2).

Hiện tại, số tiền đầu tư tối thiểu cho thị thực EB-5 là $ 900,000 cộng với các chi phí liên quan. Bằng cách yêu cầu cuộc họp này, bạn xác nhận rằng bạn là một nhà đầu tư có uy tín, có vốn đầu tư trên một triệu USD (hoặc tiền tệ tương đương).

Vui lòng chọn tính khả dụng của bạn dưới đây, nhập thông tin của bạn và nhóm của chúng tôi sẽ kết nối với bạn.