Acho Azuike

Giám đốc điều hành, Đối tác DC

Với vai trò là Giám đốc điều hành của DC Partners, Acho chịu trách nhiệm xác định, thẩm định và bảo lãnh cho tất cả các dịch vụ. Ông Azuike trực tiếp tham gia vào việc cấu trúc và phát triển các tài liệu đăng ký cho các quan hệ đối tác hạn chế của mình cũng như phát triển tất cả các tài liệu liên quan đến dự án cần thiết để hỗ trợ mỗi lần đệ trình USCIS. Kể từ khi gia nhập vào năm 2011, ông cũng là người có công trong việc truyền bá nhận thức về nhập cư đầu tư vào thị trường Tây Phi đang phát triển. 

Trước khi gia nhập, ông Azuike đã từng là trợ lý giám đốc dự án cho Hines và giám đốc dự án tại các công ty Midway. Ông Azuike có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản từ thế chấp nhà ở, môi giới bất động sản thương mại, tài chính bất động sản thương mại và phát triển bất động sản thương mại.

Acho có bằng Cử nhân của Đại học Texas tại Austin và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Jones của Đại học Rice.