MENU

Alexandra Cervera

Nghiên cứu thị trường Chuyên viên phân tích

Alexandra có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị thương mại, bán hàng và dịch vụ khách hàng trong các ngành công nghiệp làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm tại các thị trường khác nhau như Mexico, Mỹ Latinh, Nigeria và Châu Âu. Cô có bằng cử nhân về Marketing và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh với chuyên ngành chiến lược.