Douglas Dillard

Giám đốc tài chính

Với tư cách là Giám đốc Tài chính của Houston EB5, ông Dillard làm việc với Phòng Phát triển Dự án để đảm bảo rằng các dự án được tài trợ EB5 của Houston được vốn hóa hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu EB-5 / không phải EB5 và nợ xây dựng truyền thống. Cho đến nay, ông Dillard đã giám sát việc triển khai vượt quá 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu và nợ trong các dự án được tài trợ EB5 của Houston. Trong việc quản lý việc triển khai vốn, ông Dillard cũng đảm bảo rằng việc sử dụng vốn của mỗi nhà đầu tư được ghi chép đầy đủ. Ngoài ra, anh quản lý nhóm kế toán để cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc tạo việc làm và đầu tư cho các đệ trình USCIS.

Ông Dillard có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Ông có nhiều kinh nghiệm trong ngành bao gồm cổ phần tư nhân, bất động sản, thế chấp nhà ở, sản xuất, phân phối, bán lẻ, tín dụng và tiện ích nước.

Năm 2018, ông Dillard được Tạp chí Kinh doanh Houston đề cử là Giám đốc tài chính của Năm. Ông Dillard tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Houston và có bằng MBA tại Đại học Phoenix về Kế toán. Anh ấy được chứng nhận trong Microsoft Dynamics và Jet Reports và trước đây là nhân viên cho vay được cấp phép trong ngành cho vay thế chấp.