Douglas Dillard

Giám đốc tài chính

Ông Dillard có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là một chuyên gia tài chính và kế toán. Nền tảng đa dạng của ông bao gồm lãnh đạo kế toán, lập kế hoạch và phân tích tài chính, tư vấn công nghệ (trong lĩnh vực kế toán công) và hiện là Giám đốc tài chính quản lý tài chính và hoạt động cho một số công ty con của St. Christopher Holdings và DC Partners. Kinh nghiệm trong ngành của ông bao gồm cổ phần tư nhân, bất động sản, thế chấp nhà ở, sản xuất, phân phối, bán lẻ, tín dụng và tiện ích nước. Ông Dillard tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học Houston và có bằng MBA tại Đại học Phoenix về Kế toán. Anh ấy được chứng nhận trong Microsoft Dynamics và Jet Reports và trước đây là nhân viên cho vay được cấp phép trong ngành cho vay thế chấp.