Emilio Aragon

Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư và Chuyên gia E-2

Mang hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển kinh doanh quốc tế cho đội ngũ quan hệ nhà đầu tư tại Houston EB5, Emilio Aragon vượt trội nhất trong việc quản lý khách hàng và thực hiện các chiến lược truyền thông quan trọng. Ông đã xây dựng và vun đắp các mối quan hệ đối tác thiết yếu với nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh doanh thay mặt cho Houston EB5.

Tốt nghiệp Đại học Anáhuac ở Thành phố Mexico, những thành công trong quá khứ của anh ấy bao gồm hoạt động tiếp thị, hoạt động, phát triển kinh doanh và lập kế hoạch cho một số doanh nghiệp song phương và đa bang cũng như các công ty khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù phải đi công tác xa, ông Aragon hiện sống ở Houston, Texas và thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.