Emilio Guzmán

VP điều hành & Giám đốc quan hệ nhà đầu tư

Trong vai trò là Giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ nhà đầu tư, ông Guzman chủ yếu tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các khách hàng và đại lý EB5 của Houston. Ông Guzman quản lý một nhóm quan hệ nhà đầu tư đã làm việc với hơn 330 nhà đầu tư EB5 và mang lại hơn 200 triệu vốn đầu tư EB5. Ngoài việc quản lý nhóm quan hệ nhà đầu tư, ông Guzmán đã tạo ra các liên minh quốc tế chiến lược với các đại lý ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Việt Nam. Ông cũng phục vụ trong Ban Giám đốc của Hiệp hội Doanh nghiệp MX Hoa Kỳ (AEM).

Trước khi gia nhập, ông là Phó Chủ tịch Dịch vụ Quốc tế Colliers International, phụ trách lĩnh vực Dịch vụ Quốc tế, tập trung vào hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước cho các giao dịch Bất động sản Thương mại và dịch vụ tư vấn ở Mỹ Latinh và Hoa Kỳ.

Ông Guzmán có bằng cử nhân về quan hệ quốc tế tại Đại học Anahuac ở Mexico. Ông là Chuyên gia Bất động sản Quốc tế được Chứng nhận và cũng đã nhận được Chứng chỉ Điều hành của Trường Kinh doanh Harvard về Vốn, Quan hệ Đối tác và Danh mục Đầu tư Bất động sản.