MENU

Julie Kleine

Trưởng phòng Marketing

Julie Kleine chịu trách nhiệm về các chương trình tiếp thị, quản lý thương hiệu, quảng cáo và quan hệ công chúng. Bà Kleine có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành bất động sản giao dịch công khai, bao gồm bán hàng và tiếp thị toàn cầu, phát triển triển lãm thương mại, truyền thông kỹ thuật số / xã hội và truyền thống, và truyền thông đa ngôn ngữ cho các công ty tư vấn quản lý thông tin đất đai, thương mại và quốc tế . Cô tốt nghiệp Đại học Southern Methodist với bằng cử nhân quản trị kinh doanh.