Karen Trajman

Quan hệ nhà đầu tư Mexico

Giám sát quan hệ nhà đầu tư cho Thành phố Mexico của Houston EB5, Mexico, văn phòng là Karen Trajtman. Cô đại diện cho Houston EB5 bằng cách quản lý thông tin liên lạc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và trước đây. Trajtman cũng xử lý việc phát triển kinh doanh mới cho các nhà đầu tư EB5 Houston trong tương lai.

Trajtman sở hữu một lịch sử bán hàng và tiếp thị sâu rộng ở Mexico cho nhiều công ty khác nhau. Cô gia nhập Houston EB5 vào tháng 2021 năm XNUMX sau khi làm giám đốc phát triển quốc tế cho Coldwell Banker Commercial Mexico.

Sinh ra ở Thành phố Mexico, Karen có bằng Cử nhân Truyền thông tại Đại học Anáhuac (Thành phố Mexico).