Roberto Contreras IV

Giám đốc điều hành

Với tư cách là Giám đốc Điều hành, Roberto giám sát tất cả các khía cạnh hoạt động của Houston EB5. Với sự tập trung đặc biệt vào cấu trúc dự án và tuân thủ chương trình, Roberto làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành về luật chứng khoán, nhập cư và phân tích tạo việc làm để đảm bảo một kết quả an toàn và có thể dự đoán được cho khách hàng của Houston EB5. Trước đây từng là Giám đốc Thị trường Mới, Roberto chịu trách nhiệm mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Houston EB5 và phát triển để đánh giá cao các nhu cầu đặc biệt của từng khách hàng. Trong thời gian đó, anh đã dành 5 năm ở Đông Á, mở thành công văn phòng và đội ngũ quản lý của Houston EB5 tại Trung Quốc và Philippines. Ông Contreras có bằng Cử nhân Kinh tế và Khoa học Chính trị của Trường Cao đẳng Swarthmore và thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quan Thoại.