MENU

Roberto tương phản IV

Giám đốc điều hành

Với tư cách là Giám đốc điều hành, Roberto giám sát tất cả các khía cạnh hoạt động của Houston EB5 và làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành về luật chứng khoán, nhập cư và phân tích tạo việc làm để đảm bảo một kết quả an toàn và có thể dự đoán được cho khách hàng của Houston EB5. Roberto cũng làm việc với các nhóm quan hệ nhà đầu tư và nhóm tiếp thị để truyền đạt hiệu quả các dịch vụ mới và mở ra thị trường mới. Trước đây từng là Giám đốc Thị trường Mới, Roberto chịu trách nhiệm mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Houston EB5 và phát triển để đánh giá cao các nhu cầu đặc biệt của từng khách hàng. Trong thời gian đó, ông đã dành 5 năm ở Đông Á để mở thành công văn phòng của Houston EB5 và quản lý các nhóm và liên minh ở Trung Quốc và Philippines, giám sát hơn 80 triệu trong EB-5 và đầu tư tổ chức cho các dự án được tài trợ EB5 của Houston. 

Trước khi trở thành Giám đốc Điều hành, ông Contreras cũng từng là Giám đốc của Quỹ George HW Bush về Quan hệ Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Ông Contreras có bằng Cử nhân Kinh tế và Khoa học Chính trị của Trường Cao đẳng Swarthmore và thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha và Quan Thoại.