Roberto Contreras

Chủ tịch & Giám đốc điều hành

Là một doanh nhân có mối quan hệ chặt chẽ ở Hoa Kỳ, Mexico và Châu Âu, Roberto Contreras đã tự khẳng định mình là một doanh nhân được kính trọng. Ông Contreras đã sở hữu một số công ty rất thành công trong đó có một công ty nổi tiếng trên toàn thế giới - Cosentino North America. Ông Contreras đã nhận được sự công nhận trong nước và quốc tế cho những thành tựu kinh doanh của mình, bao gồm cả Giải thưởng Doanh nhân của năm của Ernst & Young vào năm 2002.

tầm nhìn

từ đầu

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consetur adipisg elit aloma alor tolos.