Clickcease

Đầu tư ngay để điều chỉnh trạng thái và nhận giấy phép lao động (EAD) và giấy phép du lịch trong vòng 60 ngày

MENU

Vui lòng đọc Quyền riêng tư này

Thông báo cẩn thận.

By Tham quan Sử dụng T Website Bất kì Các trang web, web trang DỊCH VỤ Hoạt động By Houston EB5 (W.Main Quản lý, công ty trách nhiệm hữu hạn) Or của nó Liên kết (“Houston EB5,” "Chúng tôi" Or "Chúng ta") Đó Liên kết (“Houston EB5 Trang web”), Bạn đồng ý Đến T Quyền riêng tư Chính sách.

Việc bạn sử dụng và truy cập vào các Trang web EB5 của Houston được quy định rõ ràng về việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không hoặc không thể đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn không được sử dụng hoặc truy cập các Trang web EB5 của Houston. Xin lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các Trang web EB5 của Houston.

Chính sách của công ty

Quyền riêng tư của thông tin cá nhân không công khai của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn. Chính sách này thảo luận về thông tin chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng thông tin đó. Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách bảo mật của mình chỉ bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên Trang web EB5 của Houston. Bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web EB5 của Houston.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các nỗ lực thiện chí để duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của bạn. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Bộ sưu tập thông tin

Nếu bạn không làm gì trong khi truy cập nhưng duyệt qua các Trang web EB5 của Houston và đọc thông tin có trên các trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định về lần truy cập của bạn. Thông tin này không xác định cá nhân bạn. Chúng tôi có thể tự động thu thập tên miền Internet (ví dụ: “companyx.com” nếu bạn sử dụng tài khoản truy cập Internet riêng), địa chỉ IP (địa chỉ IP là một số được gán tự động cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn lướt web) từ mà bạn truy cập Trang web EB5 của Houston, ngày giờ bạn truy cập Trang web EB5 của Houston và các trang bạn truy cập.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân không công khai từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua các Trang web EB5 của Houston, chẳng hạn như khi đặt hàng dịch vụ/sản phẩm, đăng ký nhận bản tin và truy cập thông tin hồ sơ cụ thể hoặc tài khoản khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch của bạn mà chúng tôi bảo mật từ các tệp của chúng tôi và từ các chi nhánh của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan báo cáo người tiêu dùng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà chúng tôi nhận được từ những người khác tham gia vào các giao dịch của bạn, chẳng hạn như các chuyên gia bất động sản hoặc người cho vay. Chúng tôi giới hạn việc sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà thông tin được cung cấp, ngoại trừ những mục đích được mô tả bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng thông tin đó cho mục đích nghiên cứu tiếp thị/phát triển sản phẩm và các mục đích tương tự khác và/hoặc để liên hệ với bạn về các dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho người khác khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ luật pháp, (ii) thực thi hoặc áp dụng các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận người dùng nào của chúng tôi hoặc (iii) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng Houston EB5, Houston EB5′ hoặc những người khác. Chúng tôi cũng có thể bán, chuyển nhượng và tiết lộ thông tin của bạn như là một phần của việc thoái vốn kinh doanh, bán, sáp nhập hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Nếu bạn gửi thư điện tử (email) bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như trong thư email chứa câu hỏi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để trả lời câu hỏi của bạn. Hãy nhớ rằng email không nhất thiết phải an toàn để chống lại việc chặn hoặc tiết lộ khác. Nếu thông tin liên lạc của bạn rất nhạy cảm hoặc bao gồm thông tin như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội, thì bạn không nên gửi thông tin đó qua email.

Chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Cookie có thể giúp chúng tôi nhớ lại lần truy cập trước đó. Các cookie chúng tôi sử dụng không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân và chúng tôi không sử dụng chúng để xác định danh tính của bạn.

Cookie là các tệp nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn truy cập các Trang web EB5 của Houston, máy chủ của chúng tôi sẽ truy cập các cookie này để nó có thể nhận ra máy tính của bạn và giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu của bạn để giúp bạn không phải nhập lại mỗi khi truy cập các Trang web EB5 của Houston.

Đối với khách hàng châu Âu của chúng tôi: vào ngày 26 tháng 2011 năm 5, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một chỉ thị mới yêu cầu tất cả các công ty phải có được “sự đồng ý rõ ràng và cụ thể miễn phí” từ tất cả khách truy cập châu Âu vào trang web của họ để lấy cookie. Luật yêu cầu chức năng “chọn tham gia”, chỉ cho phép đặt cookie trên các máy tính mà người dùng đã đồng ý trước. Sau khi có được sự đồng ý, chúng tôi sẽ không cần yêu cầu cấp phép lại trong tương lai trừ khi bạn xóa cookie của mình. Nếu bạn tin rằng bạn đủ điều kiện theo Chỉ thị Cookie của EU nhưng không nhận được cơ hội chọn tham gia hoặc chọn không tham gia tại các Trang web EBXNUMX Houston của chúng tôi, vui lòng gửi email tại info@houstoneb5.com và bao gồm trang web bạn đang truy cập để chúng tôi có thể xác định và giải quyết vấn đề.

Nếu bạn không thoải mái với việc sử dụng này, bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để được thông báo khi nhận cookie và cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn đã “tắt” cookie trong trình duyệt của mình theo cách này hoặc bạn đã “chọn không tham gia” thì bạn không thể sử dụng một số tính năng nhất định trên các Trang web EB5 của Houston.

Hầu hết các trình duyệt web cho phép kiểm soát hầu hết các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie đã được thiết lập và cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

Để chọn không tham gia được theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, hãy truy cập http://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.

Cookie YouTube

Chúng tôi nhúng video từ kênh YouTube chính thức của mình bằng chế độ bảo mật nâng cao của YouTube. Chế độ này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn sau khi bạn nhấp vào trình phát video YouTube, nhưng YouTube sẽ không lưu trữ thông tin cookie có thể nhận dạng cá nhân để phát lại các video được nhúng bằng chế độ tăng cường bảo mật. Để tìm hiểu thêm vui lòng truy cập Thông tin video nhúng của YouTube trang.

Nhân viên

Nhân viên và đại lý của chúng tôi có thể xem thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để thực hiện công việc của họ và phục vụ bạn. Chúng tôi không cấp quyền truy cập thông tin cá nhân không công khai về bạn cho những cá nhân không cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc theo cách khác được cung cấp ở đây.

Chia sẻ

Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập về bạn cho các chi nhánh hoặc bên thứ ba không liên kết của chúng tôi theo sự cho phép của pháp luật. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về khách hàng hoặc khách hàng cũ của mình và những người khác cho các loại công ty không liên kết sau đây thực hiện các dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi hoặc những người mà chúng tôi có thỏa thuận tiếp thị chung:

Liên kết đến các trang web khác

Các trang web EB5 của Houston có thể chứa các liên kết đến các trang web được cung cấp và duy trì độc quyền bởi các bên thứ ba. Các trang web do bên thứ ba cung cấp và duy trì không tuân theo chính sách bảo mật này. Vui lòng xem lại các chính sách bảo mật trên các trang web đó để hiểu các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

Câu hỏi

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@houstoneb5.com. Vui lòng cung cấp cho quản trị viên web thông tin về các Trang web EB5 Houston cụ thể mà bạn đang tìm hiểu.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

Thông báo Quyền riêng tư dành cho Cư dân California

Theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”), Houston EB5 và các công ty con của nó là W.Main Management LLC (gọi chung là “Houston EB5”) đang cung cấp Quyền riêng tư Chú ý cho California Cư dân (“Thông báo CCPA”). Thông báo CCPA này bổ sung thông tin có trong thông báo bảo mật hiện có của EB5 Houston và chỉ áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Bang California hoặc được coi là Cư dân California (“người tiêu dùng” hoặc “bạn”). Các thuật ngữ được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ có nghĩa như được gán cho chúng trong CCPA.

Thông tin thu thập EB5 Houston

Houston EB5 thu thập thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng, hộ gia đình hoặc thiết bị cụ thể. Hầu hết thông tin mà EB5 Houston thu thập trong quá trình kinh doanh thông thường đã được bảo vệ theo Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA). Ngoài ra, phần lớn thông tin này đến từ hồ sơ của chính phủ hoặc thông tin khác đã có trong phạm vi công cộng.

Thông tin cá nhân theo CCPA không bao gồm:

Cụ thể, Houston EB5 đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người tiêu dùng trong vòng mười hai (12) tháng qua:

Các trang web EB5 của Houston có thể chứa các liên kết đến các trang web được cung cấp và duy trì độc quyền bởi các bên thứ ba. Các trang web do bên thứ ba cung cấp và duy trì không tuân theo chính sách bảo mật này. Vui lòng xem lại các chính sách bảo mật trên các trang web đó để hiểu các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

 Phân loạiCác ví dụThu thập?
A.Định danh.Tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số An sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu hoặc các số nhận dạng tương tự khác.
B.Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế Hồ sơ Khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e)).Tên, chữ ký, số An sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số chứng minh nhân dân, số hợp đồng bảo hiểm, học vấn, việc làm, quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, ghi nợ số thẻ hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế nào khác. Một số thông tin cá nhân có trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác.
C.Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang.Tuổi (40 tuổi trở lên), chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, giới tính (bao gồm giới tính, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, mang thai hoặc sinh con và liên quan điều kiện y tế), khuynh hướng tình dục, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, thông tin di truyền (bao gồm thông tin di truyền gia đình).
D.Thông tin thương mại.Hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được, hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.
E.Thông tin sinh trắc học.Các đặc điểm di truyền, sinh lý, hành vi và sinh học hoặc các mẫu hoạt động được sử dụng để trích xuất một mẫu hoặc thông tin nhận dạng hoặc nhận dạng khác, chẳng hạn như dấu vân tay, dấu vân tay và dấu giọng nói, quét mống mắt hoặc võng mạc, thao tác gõ phím, dáng đi hoặc các mẫu vật lý khác, và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc tập thể dục.
F.Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác.Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo.
G.Dữ liệu vị trí địa lý.Vị trí vật lý hoặc chuyển động.
H.Dữ liệu cảm quanÂm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác, hoặc thông tin tương tự.
I.Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.Lịch sử công việc hiện tại hoặc quá khứ hoặc đánh giá hiệu suất.
J.Thông tin giáo dục không công khai (theo Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (20 USC Mục 1232g, 34 CFR Phần 99)).Hồ sơ giáo dục liên quan trực tiếp đến học sinh được lưu giữ bởi một tổ chức giáo dục hoặc bên đại diện cho tổ chức đó, chẳng hạn như điểm, bảng điểm, danh sách lớp, lịch học của học sinh, mã nhận dạng học sinh, thông tin tài chính của học sinh hoặc hồ sơ kỷ luật của học sinh.

Houston EB5 có được các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các loại nguồn sau:

Sử dụng thông tin cá nhân

Houston EB5 có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một hoặc nhiều mục đích sau:

Houston EB5 sẽ không thu thập các danh mục thông tin cá nhân bổ sung hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho các mục đích khác biệt, không liên quan hoặc không tương thích mà không thông báo cho bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty liên kết và bên thứ ba không liên kết

Houston EB5 không bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không liên kết. Houston EB5 có thể chia sẻ thông tin của bạn với những người mà bạn đã chỉ định làm đại lý trong quá trình giao dịch của bạn (ví dụ: người môi giới hoặc người cho vay). Houston EB5 có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh. Thông thường, khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh, chúng tôi sẽ ký hợp đồng mô tả mục đích và yêu cầu người nhận vừa giữ bí mật thông tin cá nhân đó vừa không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các loại bên thứ ba sau:

Trong mười hai (12) tháng trước đó, Houston EB5 đã tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau đây cho mục đích kinh doanh:

Loại A: Số nhận dạng

Danh mục B: Danh mục thông tin cá nhân của Hồ sơ khách hàng California Danh mục C: Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật liên bang hoặc California Danh mục D: Thông tin thương mại

Danh mục E: Thông tin sinh trắc học

Loại F: Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác Loại G: Dữ liệu định vị

Loại H: Dữ liệu cảm quan

Loại I: Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm Loại J: Thông tin giáo dục ngoài công lập

Danh mục K: Suy luận

Quyền và Lựa chọn của Người tiêu dùng

CCPA cung cấp cho người tiêu dùng (cư dân California) các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Phần này mô tả các quyền CCPA của bạn và giải thích cách thực hiện các quyền đó.

Quyền truy cập thông tin cụ thể và quyền chuyển dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu Houston EB5 tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu tiêu dùng có thể kiểm chứng của bạn, Houston EB5 sẽ tiết lộ cho bạn:

Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền yêu cầu Houston EB5 xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và lưu giữ, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng của bạn, Houston EB5 sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Houston EB5 có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc lưu giữ thông tin là cần thiết đối với chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để:

  1. Hoàn thành giao dịch mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

Thực hiện quyền truy cập, khả năng cung cấp dữ liệu và quyền xóa

Để thực hiện quyền truy cập, khả năng di chuyển dữ liệu và quyền xóa được mô tả ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng cho chúng tôi:

Chỉ bạn hoặc người được ủy quyền hợp pháp hành động thay mặt bạn mới có thể đưa ra yêu cầu có thể kiểm chứng của người tiêu dùng liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng thay mặt cho con chưa thành niên của mình.

Để chỉ định một đại lý được ủy quyền, vui lòng liên hệ với Houston EB5 thông qua một trong các phương pháp được đề cập ở trên.

Bạn chỉ có thể đưa ra yêu cầu có thể kiểm chứng của người tiêu dùng về quyền truy cập hoặc khả năng di chuyển dữ liệu hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng phải:

Houston EB5 không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân có liên quan đến bạn.

Định dạng và thời gian phản hồi

Chúng tôi nỗ lực phản hồi yêu cầu có thể kiểm chứng của người tiêu dùng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (tối đa thêm 45 ngày), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản.

Một phản hồi bằng văn bản sẽ được gửi qua thư hoặc điện tử, tùy theo lựa chọn của bạn.

Bất kỳ tiết lộ nào chúng tôi cung cấp sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng. Phản hồi chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu, nếu có. Đối với các yêu cầu về tính di động của dữ liệu, chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân của bạn có thể sử dụng được dễ dàng và sẽ cho phép bạn truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không gặp trở ngại.

Houston EB5 không tính phí xử lý hoặc phản hồi yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng của bạn trừ khi yêu cầu đó quá mức, lặp đi lặp lại hoặc rõ ràng là vô căn cứ. Nếu chúng tôi xác định rằng yêu cầu phải trả phí, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định đó và cung cấp cho bạn ước tính chi phí trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.

Không phân biệt đối xử

Houston EB5 sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của bạn. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

Thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Houston EB5 có quyền sửa đổi thông báo về quyền riêng tư này theo quyết định của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng thông báo cập nhật trên trang web của Houston EB5' và cập nhật ngày có hiệu lực của thông báo. trên màn hình tiếp tục sử dụng of Houston EB5' trang mạng tiếp theo các gửi bài of thay đổi cấu thành qua một vài thao tác đơn giản về chấp nhận of như vậy thay đổi.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, cách thức EB5 Houston thu thập và sử dụng thông tin của bạn được mô tả ở đây, các lựa chọn và quyền của bạn đối với việc sử dụng đó hoặc muốn thực hiện các quyền của mình theo luật California, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

Phone 281-565-1067

Email: Thông tin@houstoneb5.com

 Bưu chính Địa Chỉ:

Houston EB5

Attn: Julie Kleine, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị 2425 W Loop S. 7th Sàn nhà

Houston, TX 77027